THE DYNAMICAL CONDITION OF A VIBRATION MACHINE: OSCILLATIONS NODES, RIGIDITY CENTERS, CONNECTIVITY COEFFICIENTS

Receipt date: 
04.04.2019
Bibliographic description of the article: 

Eliseev S. V., Kuznetsov N. K., Bolshakov R. S., Artynin A. I. Dinamicheskoe sostoyanie vibratsionnoi mashiny: uzly kolebanii, tsentry zhestkosti, koeffitsienty svyaznosti [The dynamical condition of a vibration machine: oscillations nodes, rigidity centers, connectivity coefficients]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2019. Vol. 63, No. 3, pp. 45–52. DOI: 10.26731/1813-9108.2019.3(63).45–52

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
62.752, 621:534;833; 888.6, 629.4.015;02
DOI: 

10.26731/1813-9108.2019.3(63).45–52

Article File: 
Pages: 
45
52
Abstract: 

The paper develops methodological bases of structural mathematical modeling when applied to tasks of forming dynamical conditions of working members of technological vibration machines. The purpose of the research is to develop a method for constructing mathematical models for assessing the dynamic states of the working members of vibration machines in the conditions of changing the location of application of disturbing influences. Structural mathematical models are used in the form of structural diagrams of dynamically equivalent automatic control systems. The paper shows the possibilities of estimating and forming dynamic conditions or the distribution of oscillation amplitudes of the working members based on the use of the transfer functions of the system, in particular, the transfer functions of interpartial constraints. A number of concepts have been introduced that reflect the features of possible connections between the motion parameters of the working member points and the parameters of the ratio of exciting force factors. It is shown that the position of vibration nodes and other characteristic features of dynamic conditions can be corrected and formed by changing the values of the coefficients of connectivity of movements between the coordinates of points, as well as between the parameters of jointly acting vibration excitations. Analytical relations have been obtained that determine the conditions for the emergence and implementation of various dynamic modes associated with the consideration of vibration nodes and rigidity centers. The authors proposed to introduce the concept of the transfer function of interpartial constraints as a certain integrated component, which allows one to comprehensively estimate various dynamic modes under the action of several perturbing factors and is capable of detailing notions about the parameters of the relative position of characteristic points.

List of references: 
 1. Makhutov N.А., Abrosimov N.V., Gadenin М.М. Obespechenie bezopasnosti – prioritetnoe napravlenie v oblasti fundamental'nykh i prikladnykh issledovanii [Safety provision is the priority area of fundamental and applied researches]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2013. No. 3 (27). Pp. 46–71
 2. Astashev V.К., Babitskii V.I., Vul'fson I.I. Dinamika mashin i upravlenie mashinami [Machine dynamics and machine control]. Мoscow: Mashinostroenie Publ., 1988. 240 p.
 3. Antipov V.А. Podavlenie vibratsii agregatov i uzlov transportnykh sistem [Vibration suppression of units and components of transport systems: a monograph]. Мoscow: Marshrut Publ., 2006.  264 p.
 4. Andreichikov А.V., Khorychev А.А., Andreichikovа О.N. Ekspertnaya sistema dlya nachal'nykh stadii proektirovaniya innovatsii [Expert system for the initial stages of innovation design]. Informatsionnye tekhnologii [Information technologies], 2012. No. 3. Pp. 26–32.
 5. Makhutov N.А. Razrabotka kriterial'noy bazy dlya otsenki prochnosti, resursa, zhivuchesti, khladostoikosti i bezopasnosti transportnykh konstruktsii [Development of criteria base for assessing the strength, resource, vitality, cold resistance and safety of transport constructions]. Byulleten' Ob"edinennogo uchenogo soveta OAO RZhD [Bulletin of the Joint Academic Council of Russian Railways], 2013. No. 3. Pp. 20–31.
 6. Babichev А.P., Babichev I.А. Osnovy vibratsionnoi tekhnologii [Bases of vibration technology]. Rostov-on-Don: DSTU, 2008.  693 p.
 7. Vasil'ev V.А., Odinokov S.А., Borisova Е.V., Letuchev G.М. Metody upravleniya kachestvom innovarsionnykh tekhnologicheskikh protsessov [Methods of quality management of innovative technological processes]. [Quality. Innovation. Education], 2016. No. 8-10 (135-137). Pp. 56–60.
 8. Veits V.L., Kochura А.Е., Lontsikh P.А. Strukturirovannye modeli i metody rascheta slozhnykh upravlyaemykh sistem v tekhnike i ekonomike [Structured models and methods for calculating complex control systems in engineering and economics]. Rostov-on-Don: Rost. univ. publ., 2002. 199 p.
 9. Eliseev S.V., Artyunin A.I. Prikladnaya teoriya kolebanii v zadachakh dinamiki lineinykh mekhanicheskikh sistem [Applied theory of oscillations in tasks of dynamics of linear mechanical systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2016. 459 p.
 10. Eliseev S.V. Prikladnoi sistemnyi analiz i strukturnoe matematicheskoe modelirovanie (dinamika transportnykh i tekhnologicheskikh mashin: svyaznost' dvizhenii, vibratsionnye vzaimodeistviya, rychazhnye svyazi : monografiya [Applied system analysis and structural mathematical modeling (dynamics transport and technological machines: movement connectivity, vibration interactions, lever ties: a monograph)]. Irkutsk: IrGUPS Publ., 2018. 692 p.
 11. Khomenko A.P., Eliseev S.V., Artyunin A.I. Dynamic damping of vibrations of technical objects with two degrees of freedom. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, Volume 87. 2017, Mechanical engineering. 082025.
 12. Ganiev R.F. Vibratsionnoe grokhochenie sypuchikh materialov. Modelirovanie protsessov i tekhnologicheskii raschet grokhotov [Wave machines and technologies (Introduction in wave technology)]. Moscow: SPC «Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika», 2008, 192 p.
 13. Goncharevich I.F., Frolov К.V. Teoriya vibratsionnoi tekhniki i tekhnologii [Theory of vibration engineering and technology]. Мoscow: Nauka Publ., 1981. 320 p.
 14. Kuznetsov N.К. Dinamika upravlyaemykh mashin s dopolnitel'nymi svyazyami [Dynamics of controlled machines with additional ties]. Irkutsk: IrGTU Publ., 2009. 290 p.
 15. Doronin S.V., Lupekhin А.М., Moskvichev V.V., Shokin Yu.I. Modelirovanie prochnosti i razrusheniya nesushchikh konstruktsii tekhnicheskikh sistem [Modeling the strength and destruction of the supporting structures of technical systems].  Novosibirsk: Nauka Publ., 2005. 250 p.