THE RESEARCH RESULTS OF OPERATIONAL PROPERTIES OF TRANSMISSION OILS FOR SPIROID GEARBOX

Receipt date: 
25.10.2019
Bibliographic description of the article: 

Anferov V. N., Tkachuk A. P., Shishlova I. V. Rezul'taty issledovaniy ekspluatatsionnykh svoystv transmis-sionnykh masel dlya spiroidnykh reduktorov [The research results of operational properties of transmission oils for spiroid gears]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2019. Vol. 64, No. 4. Pp. 51–57. DOI: 10.26731/1813-9108.2019.4(64).51-57.

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
621.833
DOI: 

10.26731/1813-9108.2019.4(64).51–57

Article File: 
Pages: 
51
57
Abstract: 

The article presents main types of spiroid transmissions. It describes the advantages when choosing transmissions of a worm-gear class and calculates the efficiency for them. Power losses in gearing account for a considerable share of losses in worm-gear transmissions. It is proved that the efficiency of transmission decreases at increase in transfer number in a worm gear pair. With the sliding speed growth, the coefficient of a sliding friction decreases. The choice of lubricants for spiroid gearboxes is a relevant problem, despite their advantages before worm ones with respect to load ability and efficiency. The authors describe a full-scale program of tests executed when developing new oils and additives to them for toothed gears. This work deals with the assessment of antifrictional properties of gearbox oils for spiroid gearboxes. The tests were carried out on a special stand, made as an open circuit, the diagram of which is provided in the article. The tests were performed in three steps (the paper describes each of them). Studies have been conducted for three grades of gear oils (TM-5-18 "TAD-17", TM-4-18 "U-tech Forward", TM-4-12 "LUXOIL"), the best of which, with respect to anti-friction properties, is oil TM-4 -18 "U-tech Forward". The efficiency dependencies of PC31.5-11 and PC31.5-81 spiroid gearboxed are presented depending on the moment T2 tested with the TM-4-18 “U-tech Forward” oil.

List of references: 
 1. GOST 22850-77. Peredachi spiroidnye. Terminy, opredeleniya i oboznacheniya []. Intr. 1979-01-01 [GOST 22850-77. Spiroid transmissions. Terms, definitions and notation]. Moscow: Izd-vo standartov Publ., 1979. 65 p.
 2. Saari O.E. Speed-Reduction Gearing. Patent USA No.2696125, 1954
 3. Saari O.E. Skew-axis gearing. Pat. 2954704 USA. Published on 04-Oct-1960
 4. Georgiev A.K., Gol'dfarb V.I. Author’s certificate 208396 (USSR). Zubchataya peredacha s perekreshchivayushchimisya osyami [Gearing with overlapping axes]. Publ. in B.I.,1968, No.3.
 5. Sergeeva I.V. Modelirovanie zatsepleniya pri proektirovanii privodov mashin na osnove spiroidnykh peredach. Dis. …kand. tekhn. nauk [Simulation of gearing when designing drives for machines based on spiroid gears. Ph.D. (Engineering) diss.]. Novosibirsk, SGUPS Publ., 2012.176 p.
 6. Gol'dfarb V.I. Razrabotka, issledovanie i proizvodstvo spiroidnykh peredach – osnovnoe nauchnoe napravlenie Instituta mekhaniki IzhGTU [Development, research and production of spiroid gears is the main scientific direction of the Institute of Mechanics of ISTU]. Sovremennye informatsionnye tekhnologii. Problemy issledovaniya proektirovaniya i proizvodstva zubchatykh peredach. Sbornik dokladov mezhdunarodnogo nauchnogo seminara [Modern information technologies. Problems of research design and production of gears. Collection of reports of the international scientific seminar]. Izhevsk, 2001, pp. 13-21.
 7. Trubachev E.S. Osnovy analiza i sinteza zatsepleniya  real'nykh spiroidnykh peredach. Avtoreferat dis. … dokt.tekhn.nauk [Fundamentals of analysis and synthesis of engagement of real spiroid gears. Author’s abstract of D. Sc. (Engineering) diss.]. Izhevsk, 2004. 38 p.
 8. Trubachev E.S. K vyboru parametrov spiroidnoi peredachi s uvelichennym koeffitsientom perekrytiya pri proizvol'nom raspolozhenii osei [On the selection of spiroid transmission parameters with an increased overlap coefficient for an arbitrary arrangement of axes]. Avtomatizirovannoe proektirovanie v tekhnologicheskoi podgotovke proizvodstva: Sb. nauchnykh trudov [Computer-aided design in the technological preparation of production: Coll. of scientific works]. Izhevsk, 1996, pp.10-20.
 9. Chasovnikov L.D. Peredachi zatsepleniem. Izd. 2-e pererabotannoe i dopolnennoe [Toothed gearings. 2nd ed., revised and enlarged]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1969. 468 p.
 10. Anferov V.N. Sozdanie privodov pod"emno-transportnykh mashin na osnove spiroidnykh peredach. Dis. … dokt. tekhn. nauk [Creation of drives of hoisting-and-transport machines based on spyroid gears. D. Sc. (Engineering) diss.]. Novosibirsk, 2002. 251 p.
 11. Nelson W.D. Spiroid gearing. Machine design, 1961, No.3, p. 136-144.
 12. Georgiev A.K., Gol'dfarb V.I., Kuniver A.S. Opredelenie prodol'nykh linii i zaostreniya zub'ev kolesa ortogonal'noi spiroidnoi peredachi s tsilindricheskim chervyakom vypuklo-vognutogo profilya [Determination of longitudinal lines and sharpening of the teeth of the wheel of an orthogonal spirod gear with a cylindrical worm convex-concave profile]. Mekhanicheskie peredachi [Mechanical Transmissions], Izhevsk, 1975, pp. 3-7.
 13. Umnyashkin V.A., Kolmakov V.I., Ivaikin V.A., Goryanskii G.N. O rezul'tatakh sravnitel'nykh laboratorno-dorozhnykh ispytanii spiroidnykh i gipoidnykh glavnykh peredach privodnykh mostov avtomobilei na protivozadirnuyu stoikost' [On the results of comparative laboratory and road tests of spiroid and hypoid main gears of drive axles of automobiles for extreme pressure resistance]. Perspektivy razvitiya i ispol'zovaniya spiroidnykh peredach i reduktorov [Prospects for the development and use of spyroid gears and gearboxes]. Izhevsk, 1979, pp. 80-84.
 14. Rozenberg Yu.A. Vliyanie smazochnykh masel na nadezhnost' i dolgovechnost' mashin [The influence of lubricating oils on the reliability and durability of machines]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1970.  312 p.
 15. Reshchikov V.F. Trenie i iznos tyazhelonagruzhennykh peredach [Friction and wear of heavily loaded gears]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1975. 232 p.
 16. Anferov V.N., Koval'kov A.A., Tkachuk A.P. Issledovanie ekspluatatsionnykh pokazatelei spiroidnogo reduktora RS31.5-11 s razlichnymi sortami transmissionnykh masel [The study of operational performance of the spiroid gearbox PC31.5-11 with various grades of gear oils]. Teoriya i praktika zubchatykh peredach : sb. nauch. tr. [Theory and practice of toothed gearings: the collection of scientific papers]. Izhevsk, 2004, pp. 214 – 218.
 17. Anferov V.N., Tkachuk A.P., Sergeeva I.V., Kuz'min A.V. Sravnitel'naya otsenka antifriktsionnykh svoistv transmissionnykh masel dlya spiroidnykh peredach [Comparative evaluation of antifriction properties of gear oils for spiroid gears]. Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Aktual'nye problemy tribologii», Samara, 22-24 noyabrya 2011 [International scientific and technical conference "Actual problems of tribology", Samara, November 22-24, 2011]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk [The Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], Vol. 13, No.4 (3), 2011, pp. 671-675.