TRANSPORT MODELING AS A TOOL FOR EFFICIENT SOLUTIONS OF THE TRAFFIC FLOW MANAGEMENT PROBLEMS

Receipt date: 
15.09.2018
Bibliographic description of the article: 

Vetrogon A. A., Kripak M. N. Transport modeling as a tool for efficient solutions of the traffic flow management problems. Modern technologies. System analysis. Modeling, 2018, Vol. 59, No. 3, pp. 82–91. DOI: 10.26731/1813-9108.2018.3(59).82-91.

Section: 
Year: 
2018
Journal number: 
УДК: 
656.021.2:004
DOI: 

10.26731/1813-9108.2018.1(57).82-91

Article File: 
Pages: 
82
91
Abstract: 

The article draws attention to transport problems of organizing the living space of large cities and reflects modern experience of solution of traffic problems. It shows activities aimed at addressing the problem of road congestion are shown. It is noted that a large role in improving the transport situation is played by computer simulation of road traffic. The results of modeling are objective and contribute to finding an optimal solution of transport problems (reconstruction of the urban road network, signposting, organizing parking spaces).

The paper considers transport models in terms of the mathematical tools and a method of binding to the road network. An overview of software packages that implement the micro-, meso- and macrosimulations transport networks and flows is produced. The design software package is chosen for modeling of problem areas of the large city.

The authors collected information on the simulations: the existing traffic patterns, intensity and distribution of traffic flows, public transport routes, traffic light regulation modes.

The following methods for traffic control in the problem areas were proposed: changing the signal plan of the traffic light, prohibiting turning to the left, widening the road, organizing the circular intersection.

As the result of computer modeling, the most effective solutions for increase in flow capacity of the explored intersections were defined.

List of references: 

1.      Shvetsov V.I. Matematicheskoe modelirovanie transportnykh potokov [Mathematical modeling of traffic flows]. Avtomat. i telemekh. [Automation and Remote Control], 2003, No. 11, pp. 3–46

2.      Aliev A.S. Popkov Yu.S., Shvetsov V.I. Matematicheskoe modelirovanie transporta v ISA RAN [Mathematical modeling of transport in ISA RAS]. Komp'yuternye modeli razvitiya goroda: trudy seminara 29 aprelya 2003 g., Sankt-Peterburg, Smol'nyi [Computer models of city development: Workshop Workshop April 29, 2003, St. Petersburg, Smolny]. St. Petersurg : Nauka Publ., 2003, pp. 78–89.

3.      Gorev A.E., Bettger K., Prokhorov A.V., Gizatullin R.R. Osnovy transportnogo modelirovaniya: Prakticheskoe posobie [Basics of transport simulation: A practical guide.]. St. Petersburg: LLC KOSTA Publishing and Printing Company, 2015, 168 p., il.

4.      Yakimov M.R. Transportnoe planirovanie: sozdanie transportnykh modelei gorodov [Transport planning: the creation of transport models of cities]. Moscow: Logos Publ., 188 p.

5.      Poltavskaya Yu.O., Kripak M.N., Gozbenko V.E. Otsenka uslovii dvizheniya transportnykh potokov s primeneniem geo-informatsionnykh tekhnologii [Assessment of traffic flow conditions using geoinformation technologies]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling]. Irkutsk, 2016. No. 1 (46), pp. 155–161.

6.      Kripak M.N., Lebedeva O.A. Otsenka sostoyaniya ulichno-dorozhnoi seti krupnogo goroda [Assessment of the state of the road network of a large city]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling]. Irkutsk, 2016, No. 3 (51), pp. 171–174.

7.      Kuftinova N.G. Modelirovanie transportnykh potokov na reguliruemom perekrestke s pomoshch'yu programmnykh sredstv [Modeling traffic flows at a regulated intersection using software tools]. Aktual'nye napravleniya nauchnykh issledovanii: perspektivy razvitiya : materialy V Mezhdunar. nauch.–prakt. konf. (Cheboksary, 23 apr. 2018 g.) [Topical areas of research: development prospects: materials of the V Intern. scientific-practical conf. (Cheboksary, Apr. 23, 2018)]. In Shirokov O.N. et al. (ed.). Cheboksary: TsNS «Interaktiv plyus» Publ., 2018, pp. 170–172.

8.      Karmanov D.S. Morozov G.N., Sabaraleeva S.T. Vliyanie tipa upravleniya svetofornym ob"ektom na parametry trans-portnogo potoka [Influence of the type of control of a traffic light object on the parameters of a transport stream]. Nazemnye transportno-tekhnologicheskie kompleksy i sredstva. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii [Land transport and technological complexes and means. Materials of the International Scientific and Technical Conference]. Tyumen': Tyumen Industrial University Publ., 2017, pp. 133–137.

9.      Shatov I.A. Murav'eva N.A. Ispol'zovanie programmnogo kompleksa PTV VISSIM dlya analiza effektivnosti vned-reniya krugovogo dvizheniya [Using the software package PTV VISSIM to analyze the effectiveness of the introduction of circular motion]. Al'ternativnye istochniki energii v transportno-tekhnologicheskom komplekse: problemy i perspektivy ratsional'nogo ispol'zovaniya [Alternative energy sources in the transport and technological complex: problems and prospects for rational use]. Voronezh : Morozov Voronezh State University of Forestry and Technologies Publ., 2016, 1 : Vol. 3, pp. 336–340.

10.    Kukharenok G.M., Kapskii D.V. Povyshenie bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya na osnove otsenki avariinosti na kon-fliktnykh ob"ektakh [Improving road safety based on the assessment of accidents at conflict sites]. Vestnik Belorussko-Rossiiskogo universiteta [Bulletin of the Belarusian-Russian University]. Mogilev: Belarusian-Russian University Publ., 2006, No. 3, pp. 33–38.