Davydova Nadezhda Viktorovna

Фамилия: 
Davydova
Имя: 
Nadezhda
Отчество: 
Viktorovna
City: 
Irkutsk
Place of work: 
Irkutsk State Transport University
Должность: 
Ph.D. student of the Subdepartment of Operational Management
E-mail: 
nadia.nadegda379@yandex.ru