CHOOSING THE METHOD OF AIRCRAFT EQUIPMENT LINKAGE IN MODERN PRODUCTION CONDITIONS

Authors: 
Receipt date: 
10.07.2017
Section: 
Year: 
2017
Journal number: 
УДК: 
67.02
DOI: 

10.26731/1813-9108.2017.3(55).152-158

Article File: 
Pages: 
152
158
Abstract: 

The article focuses on to the selection of the method of the aircraft equipment linkage in modern production conditions. Two methods of linking are considered in the article: a mould loft template method and a mouldless method. Their linkage schemes, advantages and disadvantages are presented, including the accuracy calculations of each method and the rational choice of the use of the mould loft template method for aircraft assembly. Each linkage method, including the mould loft one, has its own area of effective use where they provide the greatest linkage accuracy with the lowest cost of labor, materials and make it possible to obtain the highest interchangeability level. That's why the mould loft template method of linkage is still relevant, despite the trend of digital production development, as in design and technological preparation of production, as in modern manufacturing plants which use machines with numerical control. In mass production, this method provides low cost of manufactured products at the expense of the universal equipment (unlike the CNC machines).

List of references: 

1.   Gozbenko V.E. et al. Vertical dynamics of the vehicle taking into account roughness gauge. Proceedings of the XV International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern World” (United Kingdom, Oxford, 06-08 September 2016). Volume XV. “Oxford University Press”, 2016, pp. 373–383.

2.   Gozbenko V.E. et al. Definition of the main coordinates of the car with two-level spring suspension. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), Volume 11, Number 20 (2016), pp. 10367–10373.

3.   Gozbenko V.E. et al. Simulation of the vibration of the carriage asym-metric parameters in MATHCAD. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), Volume 11, Number 23 (2016), pp. 11132–11136.

4.   Maiorov S.A. (ed.). Gibkoe avtomaticheskoe proizvodstvo [Flexible automatic production]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1985.

5.   Gozbenko V.E., Kargapol'tsev S.K., Karlina A.I. Glavnye koordinaty v reshenii zadach vertikal'noi dinamiki transportnogo sredstva [The main coordinates in solving problems of the vehicle's vertical dynamics]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], No.3 (31), 2016, pp. 58–62.

6.   GOST 2.102-2013 – Edinaya sistema konstruktorskoi dokumentatsii. Vidy i komplektnost' konstruktorskikh dokumentov [Unified system of design documentation. Types and completeness of design documents]. Introd. 2014–06–01. Мoscow: 2014, 14 p.

7.   Grigor'ev V.P., Ganikhanov Sh.F. Prisposoblenie lya sborki uzlov i agregatov samoletov i vertoletov. Uchebnoe posobie dlya aviatsionnykh vuzov [Adaptation for assembly of assemblies and assemblies of aircraft and helicopters. Textbook for aviation universities]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1977, 140 p.

8.   Eliseev S.V. et al. Matematicheskie modeli i analiz dinamicheskikh svoistv mekhanicheskikh system [Mathematical models and analysis of the dynamic properties of mechanical systems]. Deponirovannaya rukopis'  No. 782-V2009 08.12.2009 [deposited manuscript No. 782-В2009 08.12.2009].

9.   Kargapol'tsev S.K. Ostatochnye deformatsii pri frezerovanii malozhestkikh detalei s podkrepleniem [Residual deformations during milling of pedestal parts with reinforcement]. In Promptov A.I. (sc. ed.). Irkutsk, 1999.

10. Kargapol'tsev S.K., Nekrytyi M.V. Sposob pravki tonkostennykh obolochek [Method for straightening thin-walled casings]. Patent RF no. 2141390 ; patent applicant and holder is East-Siberian Institute of MIA RF no. 98110229/02 ; applied May 26, 1998; published Nov. 20, 1999.

11. Lavrent'eva M.V. Raspoznavanie elektronnykh modelei dlya analiza konstruktivno-tekhnologicheskikh parametrov izdeliya [Recognition of electronic models for the analysis of design and technological parameters of the product]. Aktual'nye voprosy razvitiya nauki : sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Current issues of science development: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference]. Ufa: BashSU EPC Publ., 2014, pp. 89–91.

12. Ch'en Kh.V., Lavrent'eva M.V. Opredelenie sostava baziruyushchikh elementov sborochnogo prisposobleniya pri sborke aviatsionnogo izdeliya [Determining the base elements of the assembly device for the assembly of an aviation product]. Vestnik IrGTU [Bulletin of Irkutsk State Technical University], 2013, No. 11 (82), pp. 74–80.

13. Livshits A.V., Filippenko N.G., Kargapol'tsev S.K. Vysokochastotnaya obrabotka polimernykh materialov. Organizatsiya sistem upravleniya [High-frequency processing of polymeric materials. Organization of management systems]. Irkutsk: ISTU Publ., 2013.

14. Solomentsev Yu.M. (ed.). Osnovy avtomatizatsii mashinostroitel'nogo proizvodstva [Basics of automation of machine-building production]. Moscow: Vyssh. shk. Publ.,1999, 312 p.

15. Romanovskii V.P. Spravochnik po kholodnoi shtampovke [Reference book on cold stamping.]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1965.

16. Pekarsh A.I. et al. Sovremennye tekhnologii agregatno-sborochnogo proizvodstva samoletov [Modern technologies of aggregate assembly production of aircraft]. Moscow: Agraf-press Publ., 2006, 304 p.

17. Abibov A. L. (ed.). Tekhnologiya samoletostroeniya : uchebnik dlya aviats. vuzov [Technology of aircraft construction: A textbook for aviation universities]. Moscow: Mashinostroenie, 1982, 551 p.

18. Filippenko N.G., Kargapol'tsev S.K., Livshits A.V. Povyshenie effektivnosti vysokochastotnoi obrabotki polimernykh materialov [Increase of efficiency of high-frequency processing of polymeric materials]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2011, No. 4, pp. 50–54.

19. Khomenko A.P., Eliseev S.V., Gozbenko V.E., Banina N.V. Ustroistvo dlya upravleniya sostoyaniem ob"ekta zashchity [Device for controlling the state of the object of protection].  Patent RF no. 56858.; applicant and patent holder is Irkut. state transport un-ty; applied Apr. 21, 2006; published Sept. 27, 2006.

20. Yatsenko O.V., Karlina Yu.I., Karlina A.I. Avtomatizatsiya ucheta dvizheniya proizvodstvennykh resursov i ob"emno-kalendarnoe planirovanie [Automation of accounting for the flow of production resources and volume scheduling.  Aviamashinostroenie i transport Sibiri : sb. st. IX Vseros. nauch.-prakt. konf. [Aviation machine building and transport of Siberia. Collection of articles of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference]. Irkutsk: INRTU Publ, 2017, pp. 287–291.

21. V. Kondrat'ev et al. Description of the heat exchanger unit construction, created in IRNITU. International Journal of Applied Engineering Research, 2016, Vol. 11, No. 19, pp. 9979–9983.

22. Karlina A.I., Gozbenko V.E. Modelirovanie ob"ektov mashinostroeniya dlya snizheniya vliyaniya vneshnikh vibratsionnykh vozdeistvii [Modeling of machine-building objects to reduce the influence of external vibration effects]. Vestnik IrGTU [Bulletin of Irkutsk State Technical University], 2016, Vol. 20, No. 10, pp. 35–47.

23. Karlina A.I., Kargapol'tsev S.K., Gozbenko V.E. Privedenie obobshchennykh sil v matematicheskikh modelyakh transportnykh system [Reduction of generalized forces in mathematical models of transport systems]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2016, No. 3 (51), pp. 175–179.

24. Gozbenko V.E., Kargapol'tsev S.K., Karlina A.I. Privedenie dinamicheskoi sistemy s tremya stepenyami svobody k glavnym koordinatam [Reduction of the dynamic system with three degrees of freedom to the main coordinates]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2016. No. 3 (51), p. 35–38.

25. Gozbenko V.E., Karlina A.I. Matematicheskaya model' vagona s dvumya stepenyami svobody, nakhodyashchegosya pod deistviem periodicheskoi vynuzhdayushchei sily [A mathematical model of a car with two degrees of freedom, under the influence of a periodic force of compulsion]. Izvestiya Transsiba [Journal of Transsib Railway Studies], 2016, No. 3 (27), pp. 23–31.

26. Shtaiger M.G. Problemy kachestva komponentov putevogo kompleksa [Quality problems of the track complex components]. Put' i putevoe khozyaistvo [Railway Track and Facilities], 2011, No. 12, pp. 6–9.

27. Shtaiger M.G. Inspektsionnaya deyatel'nost' TsTA v putevom komplekse [Inspection activity of the CTA in the track complex]. Put' i putevoe khozyaistvo [Railway Track and Facilities], 2011, No. 3, pp. 14–17.

28. Savchenko A.A., Kaimov E.V., Karlina A.I. Vliyanie struktury vneshnikh vozdeistvii na dinamicheskie svoistva mekhani-cheskikh kolebatel'nykh system system [Influence of the structure of external influences on the dynamic properties of mechanical oscillatory systems]. Kulaginskie chteniya : materialy XI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Kulagin readings. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference]. Chita, 2011, pp. 203–205.

29. Churinova O.V. et al. O modelirovanii mekhanicheskikh sistem s neuderzhivayushchimi svyazyami [On the modeling of mechanical systems with unilateral constraints]. Informatsionnye i matematicheskie tekhnologii v nauke i upravlenii: materialy konf. [Information and Mathematical Technologies in Science and Management: conference materials]. Irkutsk, 2012, pp. 182–186.

30. Arshinsky L.V. et al. Logical-mathematical modeling of complex subject areas based on the logics vector semantics. Far East Journal of Mathematical Sciences, 2017, Vol. 101, No. 4, pp. 813–823.

31. Karlina Yu.I., Govorkov A.S. Konstruktivno-tekhnologicheskie kharakteristiki nomenklatury vypuskaemykh izdelii pri avtomatizatsii protsessov podgotovki proizvodstva i vybor bazovoi CAD-sistemy predpriyatiya dlya sozdaniya tsifrovogo maketa izdeliya [Structural and technological characteristics of the nomenclature of manufactured products during the automation of production preparation processes and selection of the basic CAD-system of the enterprise to create a digital model of the product]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2016, No. 3 (51), pp. 49–55.

32. Karlina Yu.I., Yatsenko O.V. Issledovanie konstruktivno-tekhnologicheskikh kharakteristik nomenklatury vypuskaemykh izdelii pri avtomatizatsii protsessov podgotovki proizvodstva [Research of constructive and technological characteristics of the nomenclature of manufactured products in the process of automation of production preparation]. Aviamashinostroenie i transport Sibiri : sb. st. VII Vseros. nauch.-prakt. konf. [Aviamashinostroenie and transport of Siberia: collection of articles of the VII All-Russian scientific and practical conference]. Irkutsk, 2016, pp. 53–57.

33. Karlina Yu.I., Yatsenko O.V. Vybor bazovoi CAD-sistemy predpriyatiya dlya sozdaniya tsifrovogo maketa izdeliya [Selection of the basic CAD-system of the enterprise to create a digital model of a product]. V sbornike: Aviamashinostroenie i transport Sibiri : sb. st. VII Vseros. nauch.-prakt. konf. [In the collection: Aviamashinostroenie and transport of Siberia Collection of articles of the VII All-Russian scientific and practical conference]. Irkutsk, 2016, pp. 48–52.

34. Karlina Yu.I., Yatsenko O.V., Shabalin A.V. Razrabotka meropriyatii po vnedreniyu komponentov informatsionnoi sistemy konstruktorsko-tekhnologicheskoi podgotovki proizvodstva [Development of measures for the introduction of components of the information system for design and technological preparation of production]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2016, No. 4 (52), pp. 74–78.

35. Govorkov A.S. Technique of designing of the product of aviation technics with maintenance of the set criteria of adaptability to manufacture. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 2011, Vol. 5, No. 3, pp. 156–161.

36. Govorkov A.S., Akhatov R.Kh. Predstavlenie dannykh ob ob"ektakh proizvodstvennoi sredy pri razrabotke tekhnologicheskikh protsessov sborki [Representation of data on objects of the production environment during the development of technological processes of assembly]. Reshetnevskie chteniya [Reshetnev readings], 2009, Vol. 2, No. 13, pp. 411–412.

37. Gozbenko V.E. Metody upravleniya dinamikoi mekhanicheskikh sistem na osnove vibratsionnykh polei i inertsionnykh svyazei : dis. … d-ra tekhn. nauk [Methods for controlling the dynamics of mechanical systems based on vibrational fields and inertial constraints. Dr. Sci. (Engineering) thesis] Irkutsk, 2004, 365 p.