CORRELATION-SPECTRAL ANALYSIS OF THE ERROR OF THE FORM OF THE DETAILS OF PROFILE CONNECTIONS

Receipt date: 
03.05.2018
Year: 
2018
Journal number: 
УДК: 
62-25
DOI: 

10.26731/1813-9108.2018.2(58).40-45

Article File: 
Pages: 
40
45
Abstract: 

The aim of the article is to analyze the results of measuring deviations of the error in the shape of a «conical shaft» type part using the example of a conical mandrel NSK 30-27. The details of this shape can be made  and later applied to connections that transmit torque as auxiliary mandrels operating under conditions of multiple automated re-assembly and disassembly in various mechanisms.

Based on a preliminary statistical evaluation of the shape error, measurements of the error in the shape of the conical shaft were made, with the dispersion and standard deviation of the measurements being determined. In the following, the values of the correlation function of the deviations of the radius vector of the profile of the conical shaft, the normalized correlation function, and the value of the function ξx (τ) are calculated and its graph is constructed. For the random correlation function of the error of the shape, the spectral composition is determined and the variances are distributed by frequencies. In this case, the technique of expanding the random correlation function into a Fourier series is used, using only the even (cosine) harmonics. As a result of the spectral analysis, the variance values for harmonics from 0 to 6, most often studied in practice in mechanical engineering, are established.

On the basis of these results, it is possible to create mathematical models of the shape of the male and female parts of a profile connection of the shaft-bushing type (with allowance for the shape error) and the simulation model of conjugation of conical joint parts for modeling of the reusable automated assembly and disassembly in various mechanisms.

List of references: 

1.   Zenin N.V. Tekhnologicheskoe obespechenie kachestva trekhgrannogo profilya besshponochnykh soedinenii v usloviyakh seriinogo proizvodstva: dis. kand. tekhn. nauk: 05.02.08 [Technological quality assurance of the trihedral profile of the keyless connections in conditions of batch production. Ph.D. (Engineering) thesis: 05.02.08]. Moscow: Bauman MSTU, 2007, 132 p.

2.   Il'inykh V.A., Kosov M.G. Otsenka vliyaniya konstruktivnykh parametrov na napryazhennoe sostoyanie stykov RK - profil'nykh soedinenii polyarizatsionno-opticheskim metodom [Estimation of the influence of design parameters on the stress state of joints of RC - profile compounds by the polarization-optical method]. Vestnik mashinostroeniya [Russian Engineering Research], No. 11. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1990, pp. 64-66.

3.   Il'inykh V.A., Novosel'skii M.I. Vybor i naznachenie radial'nogo zazora v profil'nom soedinenii s ravnoosnym konturom [Selection and designation of a radial clearance in a profile connection with an equiaxial contour]. Stanki i instrumenty [Machines and Instruments], No. 12. Moscow: Mashinostroenie, 1985, pp. 26-27.

4.   Il'inykh V.A. Analiz rezul'tatov statisticheskoi otsenki posadochnykh poverkhnostei vspomogatel'nogo in-strumenta mnogotselevogo stanka BZ-20 [Analysis of the results of the statistical estimation of the landing surfaces of the auxiliary tool of the multipurpose machine BZ-20]. Mezh. vuz. sbornik nauchnykh trudov «Tekhnologiya, ekonomika, pedagogika» [Intern. university collection of scientific works "Technology, Economics, Pedagogics"]. Chita: ZabGPU Publ., 1998, pp.43-46.

5.   Rozhkova E.A., Il'inykh V.A., Lineitsev V.Yu. Raschet na prochnost' RK-3-profil'nykh soedinenii s natyagom [Calculation of the strength of RC-3-profile pressure couplings]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2012, No. 2, pp. 17-20.

6.   Lineitsev V.Yu., Il'inykh V.A., Luk'yanov P.Yu. Modelirovanie sopryazheniya detalei konicheskogo soedineniya [Modeling of conjugation of conical joints]. Certificate of industrial registration of the computer program. No. 5948 dated Mar 30, 2006.

7.   Lineitsev V.Yu., Il'inykh V.A. Imitatsionnoe modelirovanie detalei konicheskogo soedineniya na osnove RK-3 profil'nykh krivykh [Simulation modeling of details of conical connection on the basis of RK-3 profile curves]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2015, No. 2 (46), pp. 51-55.

8.   Il'inykh V.A. Raschet i vybor konstruktivnykh parametrov profil'nykh soedinenii s ravnoosnym konturom: Dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kand. tekhn. nauk: 05.02.02 [Calculation and selection of structural parameters of profile joints with an equiaxial contour. Ph.D. (Engineering) thesis: 05.02.02]. Moscow: MVTU Publ., 1987, 185 p.

9.   Maksyutin A.M., Lineitsev V.Yu. Obrabotka rezul'tatov imitatsionnogo modelirovaniya sopryazheniya RK-3 pro-fil'nykh konicheskikh poverkhnostei [Processing results of simulation simulation of coupling RK-3 of profile conical surfaces]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 2016, No. 26 (130), pp. 58-63.

10. Lineitsev V.Yu. Kontaktnaya prochnost', zhestkost' i tochnost' raz"emnykh nepodvizhnykh konicheskikh soedinenii v instrumental'nykh sistemakh. Dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata tekhn. nauk [Contact strength, stiffness and accuracy of detachable fixed conical joints in tool systems. Ph.D. (Engineering) thesis]. Irkutsk, 2006.

11. Il'inykh V.A., Lineitsev V.Yu., Rozhkova E.A. Raschet napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya stupitsy s RK-profil'nym otverstiem [Calculation of the stress-strain state of the hub with the RK shaped hole]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2010, No. 3, pp. 69-73.

12. Il'inykh V.A., Rozhkova E.A., Lineitsev V.Yu. Modifitsirovannoe profil'noe momentoperedayushchee soedinenie val-stupitsa s ravnoosnym konturom s natyagom. [Modified profile moment transfer coupling shaft-hub with an equiaxial contour with interference]. Patent for utility model No. 155119, State Register of Utility Models.

13. Lineitsev V.Yu., Il'inykh V.A., Yarilov V.E. Issledovanie konicheskikh RK-3 profil'nykh soedinenii na toch-nost' i zhestkost' [The study of conical RC-3 profile joints on the accuracy and rigidity]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2017, No. 1 (53), pp. 36-39.

14. Lineitsev V.Yu., Il'inykh V.A. Uchet iznosa pri imitatsionnom modelirovanii sborki RK-3 profil'nykh konicheskikh soedinenii [Accounting for wear during simulation simulation of assembly RK-3 of profile conical connections]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2017, No. 2 (54), pp. 26-30.

15. Il'inykh V.A., Pshenichnikova N.A.Statisticheskaya otsenka pogreshnosti formy konicheskikh valov (na primere opravki NSK 30-27) [Statistical estimation of the error of the shape of conical shafts (by the example of the mandrel NSK 30-27)]. Transportnaya infrastruktura Sibirskogo regiona: materialy Vos'moi Mezhdunarodnoi nauchno – prakticheskoi konferentsii, 28 marta – 01 aprelya 2017 g. v 2 t [Transport infrastructure of the Siberian region: materials of the Eighth International Scientific and Practical Conference, March 28 - April 1, 2017 in 2 volumes]. Irkutsk: IrGUPS Publ., 2017, Vol. 1, pp. 431-435.

16. Lineitsev V.Yu., Il'inykh V.A., Osipova T.K. Vliyanie skorosti sborki na dinamiku dvizheniya konusa v otverstii vtulki [Effect of assembly speed on the dynamics of cone motion in the bushing bore]. 115 let zheleznodorozhnomu obrazovaniyu v Zabaikal'e: Obrazovanie - Nauka – Proizvodstvo. Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [115 years of railway education in Transbaikalia: Education - Science - Production. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference], Vol. 1, ZabIZhT Publ., 2017, pp. 166-172.

17. Venttsel' E.S. Teoriya veroyatnostei [Probability theory]. State publishing house of physical and mathematical literature, Moscow, 1962.

18. Venttsel' E.S., Ovcharov L.A. Teoriya sluchainykh protsessov i ee inzhenernye prilozheniya: uchebnoe posobie [Theory of random processes and its engineering applications: a reference book]. 5-th ed., repr. Moscow: KNORUS Publ., 2011, 448 p.

19. Kuz'min S.V. Normirovannaya korrelyatsionnaya funktsiya dlya analiza signalov s raznoi chastotoi diskretizatsii [Normalized correlation function for analyzing signals with different sampling frequency]. Infokommunikacionnye tehnologii, 2011, Vol. 9, No. 4, pp. 19-23.