INTELLECTUALIZATION OF INFORMATION FOR POWER PLANTS REPAIR MANAGEMENT SYSTEMS

Receipt date: 
14.05.2019
Bibliographic description of the article: 

Shcherbatov I. A. Intellektualizatsiya informatsionnykh sistem upravleniya remontami predpriyatii energetiki [Intellectualization of information for power plants repair management systems]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2019. Vol. 63, No. 3, pp. 31–37. DOI: 10.26731/1813-9108.2019.3(63).31–37

Year: 
2019
Journal number: 
УДК: 
621.398
DOI: 

10.26731/1813-9108.2019.3(63).31–37

Article File: 
Pages: 
31
37
Abstract: 

The paper highlights the need to develop metric indicators to assess the degree of information management systems repairs intelligence, which are aimed at improving the efficiency of planning and implementation of energy enterprises repair programs. It is shown that due to the use of artificial intelligence methods, it is possible to implement powerful software products and systems that employ the functionality of monitoring, diagnosis, forecasting and decision-making in the field of energy equipment repair strategy according to its actual technical condition. The use of these methods leads to the autonomy and intelligence of the repair management systems operation, so the actual task is to develop appropriate metric indicators that would allow assessing the degree of intelligence of the developed and used information systems of energy enterprises. The paper shows such indicators and provides an example of the design, demonstrating the sequence of the corresponding calculations. The recommendations on the use of metric indicators to assess the degree of intelligence of management systems of energy enterprises are formulated.

List of references: 

1.   Yashchura A.I. Sistema tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta energeticheskogo oborudovaniya. Spravochnik [The system of maintenance and repair of power equipment. A handbook]. Moscow: SC ENAS Publ., 2017. 504 p.

2.   Kats B.A. Kogda nachinat' ispol'zovat' sistemy EAM [When you start to use the EAM system]. Avtomatizatsiya v promyshlennosti [Automation in industry], 2010. No. 8. Pp. 43–45.

3.   Davidenko I.V., Golubev V.P., Komarov V.I., Osotov V.N. Struktura ekspertno-diagnosticheskoi i informatsionnoi sistemy otsenki sostoyaniya vysokovol'tnogo oborudovaniya [Structure of expert-diagnostic and information system for assessment of high-voltage equipment]. Elektricheskie stantsii: ezhemesyachnyi proizvodstvenno-tekhnicheskii zhurnal [Power stations: a monthly production and technical journal], 1997. No. 6. Pp. 25–27.

4.   Popov G.V., Ignat'ev E.B. Opredelenie indeksa tekhnicheskogo sostoyaniya silovykh transformatorov v protsesse ikh ekspluatatsii [Determination of the index of technical condition of power transformers during their operation]. Vestnik IGEU [Vestnik of Ivanovo State Power Engineering University], 2014. No. 4. Pp. 1–8.

5.   Park J.K., Kwon B.K., Park J.H., Kang D.J. Machine learning-based imaging system for surface defect inspection. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technologies, 2016. Vol. 3. No. 3. Pp. 303–310.

6.   Wang J., Ma Y., Zhang L., Gao R.X., Wu D. Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications. Journal of Manufacturing Systems, 2018. Vol. 48. Pp. 144–156.

7.   Bashirov M.G., Yumaguzin Yu.F. Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya oborudovaniya predpriyatii neftegazovoi otrasli na osnove primeneniya tekhnotsenologicheskogo metoda [Assessment of the technical condition of equipment of enterprises in the oil and gas industry based on the application of the technocenological method]. Elektronnyi nauchnyi zhurnal «Neftegazovoe delo» [Electronic scientific journal "Oil and Gas Business"], 2012. No.5. Pp. 293–302.

8.   Popov G.V., Ignat'ev E.B., Vinogradova L.V., Vinogradova Yu.Yu., Voroshina D.A. Ekspertnaya sistema otsenki sostoyaniya elektrooborudovaniya «Diagnostika+» [Expert system for assessing the status of electrical equipment "Diagnostics +"]. Elektricheskie stantsii [Electrical  stations], 2011. No. 5. Pp. 36–45.

9.   Shcherbatov I.A. Avtonomnost' funktsionirovaniya i stepen' intellektual'nosti slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Autonomy of functioning and degree of intelligence of complex technical systems]. Informatika i sistemy upravleniya [Informatics and control systems], 2016. No. 3 (49). Pp. 105–118.

10. Intellektual'nye sistemy upravleniya organizatsionno-tekhnicheskimi sistemami [Intelligent control systems for organizational and technical systems]. In Bol'shakov A. A. (ed.). Moscow: Goryachaya liniya – Telekom Publ., 2016. 160 p.

11. Lokhin V.M., Zakharov V.N. Intellektual'nye sistemy upravleniya: ponyatiya, opredeleniya, printsipy postroeniya [Intelligent control systems: concepts, definitions, construction principles]. Intellektual'nye sistemy avtomaticheskogo upravleniya [Intelligent automatic control systems]. In Makarov I.M., Lokhin V.M. (eds.). Moscow: Fizmatlit Publ., 2001. Pp. 25–38.

12. Armor A.F. Expert systems for power plants: the floodgates are opening. Power Engineering, 1989. Vol. 93. Issue 7. Pp. 29–33.

13. Davis R., King J. An overview of production systems. Machine Intelligence, 1977. Vol. 8. Ellis Horwood Limited, Chichester. Pp. 300–332.

14. Protalinsky O.M., Shcherbatov I.A., Stepanov P.V. Identification of the actual state and entity availability forecasting in power engineering using neural-network technologies. Proceedings in Journal of Physics: Conference Series Ser. "International Conference "Problems of Thermal Physics and Power Engineering", PTPPE 2017" 2017. P. 012289.

15. Shcherbatov I.A. Global'naya tsel' slozhnoi slaboformalizuemoi tekhnicheskoi sistemy. Monografiya [The global goal of a complex, poorly formalized technical system. A monograph]. Astrakhan' state technical un-ty Publ. Astrakhan', 2017. 100 p.