METHODS OF SETTING AUTOMATIC EXCITATION REGULATORS OF SYNCHRONOUS GENERATORS

Receipt date: 
25.07.2017
Year: 
2017
Journal number: 
УДК: 
621.3.077, 681.51
DOI: 

10.26731/1813-9108.2017.3(55).84-94

Article File: 
Pages: 
84
94
Abstract: 

Stable operation of electric power systems (EPS) depends on many factors, including the selection of setting automatic excitation regulators (AER) of synchronous generators. In today's EPS, in the context of widespread development and use of the power semi-conductor technology as well as distributed generation plants, the problems of determining the optimal (acceptable) setting factors of the AER synchronous generators to ensure the requirements of sustainability and quality of transient processes are still relevant. The development and modernization of the AER generator setting technologies requires careful analysis of the methods applied, the overview of which is given in the article. The analysis concluded that the development of algorithms for the experimental AER setting and frequency response curves of D-decomposition is promising and requires further research. The paper also provides a search algorithm for a vector of permissible settings for the AER generators within the linear range of restrictions based on the gradient method for solving a system of linear inequalities, allowing us to ensure stable operation of the electric power system, and when combined with predictive algorithms, it will provide the necessary margin of stability and good damping properties of regulators without time-consuming optimization procedures.

List of references: 

1.   Goryunov Yu.P., Shcherbachev O.V. Programma dlya rascheta staticheskoi ustoichivosti slozhnykh elektricheskikh sistem [Program for calculating the static stability of complex electrical systems]. Trudy LPI [Proceedings of LPI], 1967, No. 291, pp. 98–103.

2.   Lukashov E.S., Bushuev V.V. O strukturnykh skhemakh i chastotnykh kharakteristikakh elektricheskikh system [On structural schemes and frequency characteristics of electrical systems]. Izv. SO AN SSSR. Ser.: Tekhn. nauk. [Izv. SB AS USSR], 1968, No.8, pp. 3–10.

3.   Venikov V.A., Vasin V.P. Analiz staticheskoi ustoichivosti slozhnykh elektricheskikh sistem i chastotnye metody [Analysis of the Static Stability of Complex Electrical Systems and Frequency Methods]. Tr. SibNIIE [Proceedings of Siberian Research Institute of Energy], Novosibirsk, 1972, Issue 21, pp. 3–8.

4.   Stroev V.A, Karasev E.D. Voprosy postroeniya ratsional'nogo algoritma rascheta oblastei staticheskoi ustoichivosti elektroenergeticheskikh sistem [Questions of constructing a rational algorithm for calculating the regions of static stability of electric power systems]. Izv. RAN SSSR [Review of RAS USSR]. Energetika i transport Publ., 1979, No. 3, pp. 37–45.

5.   Goryunov Yu.P., Levinshtein M.V., Shcherbachev O.V. Metodika opredeleniya optimal'nykh parametrov regulirovaniya v slozhnykh linearizovannykh sistemakh s neskol'kimi reguliruemymi ob"ektami [A Method for Determining Optimal Control Parameters in Complex Linearized Systems with Several Controlled Objects]. Tr. Leningr. politekh. in-ta [Proceed. of Leningr. Polytechn.Univ.], 1968, No. 293, pp. 67–70.

6.   Goryunov Yu.P. Kompleks programm dlya issledovaniya staticheskoi ustoichivosti po samoraskachivaniyu slozhnykh elektricheskikh sistem [A set of programs for the study of static stability by self-oscillation of complex electrical systems]. Modelirovanie elektroenergeticheskikh sistem : tez. dokl. Vsesoyuzn. nauchn. konf. [Modeling of electric power systems: abstracts of All-Union Scientific Conf.], Baku, 1982, pp. 221–222.

7.   Zhenenko  G.N. et al. Algoritm chislennoi optimizatsii parametrov ARV generatorov slozhnoi elektroenergeticheskoi sistemy []Algorithm for numerical optimization of the parameters of ARV generators of a complex electric power system. Tr. Leningr. politekhn. in-ta [Proceed. of Leningr. Polytechn. Univ.], 1982, No. 385, pp. 16–21.

8.   Gruzdev I.A., Ekimova M.M. Osnovnye zadachi issledovaniya sil'nogo regulirovaniya vozbuzhdeniya generatorov slozhnykh elektroenergeticheskikh system [The main problems of the study of strong regulation of excitation of generators of complex electric power systems]. Trudy Leningr. politekhn. in-ta [Proceed. of Leningr. Polytechn. Un-ty.], 1982, No. 385, pp. 3–12.

9.   Simonova K.Zh., Stroev V.A. Voprosy vybora parametrov ARV v slozhnykh elektroenergeticheskikh sistemakh [Questions of choosing the parameters of ARV in complex electric power systems]. Izv. RAN SSSR [Review of RAS USSR]. Energetika i transport Publ., 1987, No.5, pp. 61–71.

10. Gruzdev I.A., Ustinov S.M.. Ladvishchenko B.G., Yurganov A.A. Koordinatsiya nastroek ARV-SD generatorov slozhnykh elektroenergeticheskikh sistem [Coordination of settings of ARV-SD generators for complex electric power systems]. Voprosy ustoichivosti slozhnykh elektricheskikh sistem : sb. nauchn. tr. in-ta Energoset'-proekt [Problems of stability of complex electrical systems: coll. book of scholarly works of Energoset’proekt Inst.]. Moscow: Energoset'proekt Publ., 1985, pp. 205–213.

11. Zekkel' A.S. Otsenka kachestva regulirovaniya i metodika nastroiki stabilizatsii ARV generatorov [Evaluation of the quality of regulation and methods for adjusting the stabilization of AER generators] Elektrichestvo [Electricity], 1988, No. 5, pp. 15–21.

12. Doinikov A.N., Kosintseva E.V. Sintez sistemy avtomaticheskogo upravleniya s ispol'zovaniem krivykh D-razbieniya [Synthesis of an automatic control system using D-decomposition curves]. Tr. Brat. gos. un-ta: Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki - razvitiyu regionov Sibiri [Proc. of Bratsk State University: Ser .: Natural and engineering sciences for the development of the regions of Siberia], Vol. 1. Bratsk: BrGU Publ., 2008, 229 p.

13. Ignat'ev I.V., P'yannikov E.D. Metodika postroeniya trekhmernoi parametricheskoi oblasti D-razbieniya [A technique for constructing a three-dimensional parametric domain of a D-decomposition]. Tr. Brat. gos. un-ta: Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki - razvitiyu regionov Sibiri [Proc. of Bratsk State University: Ser .: Natural and engineering sciences for the development of the regions of Siberia], Vol.1. Bratsk: BrGU, 2008, 229 p.

14. Doinikov A.N., Ignat'ev I.V. Algoritm operativnogo vybora nastroek ARV sil'nogo deistviya [Algorithm for prompt selection of adaptive AER settings]. Trudy LPI [Proceedings of LPI], 1984, No. 399, pp. 27–31.

15. Yu.P. Goryunov  et al. Kompleks programm dlya issledovaniya vozmushchennogo dvizheniya slozhnykh EES i algoritmov adaptatsii regulyatorov vozbuzhdeniya [A set of programs for studying the disturbed motion of complex EPS and the adaptation algorithms of excitation regulators]. Trudy LPI [Proceedings of LPI], 1988, No. 427, pp. 16–25.

16. Gruzdev I.A. et al. Metodika koordinatsii nastroek ARV-SD v energosistemakh na osnove eksperimental'nykh dannykh [Methodology for coordination of AER-A settings in power systems based on experimental data]. Trudy LPI [Proceedings of LPI], 1988, No. 427, pp. 55–61.

17. Bulatov Yu.N., D'yakonitsa S.A. Algoritm neparametricheskoi identifikatsii EES dlya polucheniya optimal'nykh koeffitsientov stabilizatsii ARV generatorov [Algorithm of nonparametric identification of EPS for obtaining optimal stabilization coefficients of AER generators]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2009, Vol. 1, pp. 7–11.

18. Bulatov Yu.N., Ignat'ev I.V. Opredelenie optimal'nykh koeffitsientov stabilizatsii sistem ARV i ARChV po neparametricheskim modelyam turbogeneratorov elektrostantsii [Determination of optimal stabilization coefficients for AER and AFRC systems using nonparametric models of turbine generators of power plants]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2009, No. 3, pp. 70–74.

19. Bulatov Yu.N., Ignat'ev I.V. Programmnyi kompleks dlya identifikatsii elektroenergeticheskikh sistem i optimizatsii koeffitsientov stabilizatsii avtomaticheskikh regulyatorov vozbuzhdeniya [Program complex for identification of electric power systems and optimization of stabilization coefficients of automatic excitation regulators]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2010, No. 4 (8), pp. 106–113.

20. Ignat'ev I.V., Kovrov A.E. Algoritm vybora nastroek avtomaticheskikh regulyatorov vozbuzhdeniya v mnogomashinnykh energosistemakh [Algorithm for choosing the settings of automatic excitation regulators in multi-machine power systems]. Vestnik Sibir. gos. aerokosmich. un-ta im. akad. M.F. Reshetneva [Bulletin of Reshetnev Sibir. State Aerospace University], 2010, No. 1 (27), pp. 24–29.

21. Ignat'ev I.V., Bulatov Yu.N. Modeli i metody nastroiki sistem regulirovaniya vozbuzhdeniya generatorov na osnove eksperimental'nykh dannykh [Models and methods for tuning excitation control systems for generators based on experimental data]. Bratsk: BrGU Publ., 2016, 278 p.

22. Gol'dshtein  I.M. et al.  Metodika eksperimental'nogo opredeleniya oblastei kolebatel'noi ustoichivosti i krivykh ravnogo kachestva regulirovaniya [ Technique of experimental determination of regions of oscillatory stability and curves of equal quality of regulation]. Trudy LPI [Proceedings of LPI], 1984, No. 399, pp. 32–36.

23. Gol'dshtein  I.M. et al. Algoritm i programma dlya otsenki effektivnosti upravleniya vozbuzhdeniem generatorov energoob"edineniya [Algorithm and program for evaluating the efficiency of controlling the excitation of power  pool generators].: sb. nauch. tr. [A collected book of scholarly works]. Leningrad: Energoatomizdat Publ., 1987, pp. 99–105.

24. Yurganov A.A. Metody i sredstva avtomaticheskogo regulirovaniya vozbuzhdeniya turbo- i gidrogeneratorov [Methods and means of automatic regulation of the excitation of turbo and hydrogenerators]. Tvorcheskoe nasledie akademika M.P. Kostenko i ego znachenie dlya sovremennogo i perspektivnogo elektromashinostroeniya [The creative heritage of Academician M.P. Kostenko and its importance for modern and future electric machine building]. St. Petersburg: Nauka Publ., 1992, pp. 132–158.

25. Yurganov A.A., Kozhevnikov V.A. Regulirovanie vozbuzhdeniya sinkhronnykh generatorov [Regulation of excitation of synchronous generators]. St. Peterburg: Nauka Publ., 1996, 138 p.

26. Bulatov Yu.N., Ignat'ev I.V. Nastroika ARV-SD generatora metodom standartnykh koeffitsientov s primeneniem geneticheskogo algoritma [Adjustment of AER-A generators by the method of standard coefficients using the genetic algorithm]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2008, Vol.1, pp. 18–24.

27. Sorokin D.V. Vybor nastroek ARV generatorov slozhnoi energosistemy na osnove primeneniya geneticheskogo algoritma i metodov modal'nogo analiza: avtoref. diss. … kand. tekhn. nauk [Selection of AER generators for a complex power system based on the application of the genetic algorithm and modal analysis methods. Author’s abstract of Ph.D. (Engineering) thesis]. St.Petersburg, 2009, 24 p.

28. Bulatov Yu.N. Metodika soglasovannoi nastroiki avtomaticheskikh regulyatorov vozbuzhdeniya i chastoty vrashcheniya generatorov elektrostantsii : avtoref. diss. … kand. tekhn. nauk [The method of coordinated setting of automatic excitation regulators and the speed of generators of power plants. Author's abstract of Ph.D. (Engineering) thesis]. Irkutsk, 2012, 22 p.

29. Bulatov Yu.N., Popik V.A. Reshenie optimizatsionnykh zadach elektroenergetiki s pomoshch'yu adaptivnogo geneticheskogo algoritma [Solution of optimization problems of electric power industry with the help of adaptive genetic algorithm]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2012, Vol.2, pp. 94–99.

30. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V. Primenenie veivlet-preobrazovaniya i geneticheskikh algoritmov dlya nastroiki avtomaticheskikh regulyatorov ustanovok raspredelennoi generatsii [Application of wavelet transform and genetic algorithms for tuning of automatic regulators of distributed generation plants]. Nauch. vestn. Novosibir. gos. tekhn. un-ta [Scientific bulletin of Novosibirsk state tech. un-ty], 2016, No. 2, Vol. 63, pp. 7–22.

31. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V. Primenenie geneticheskikh algoritmov dlya nastroiki avtomaticheskikh regulyatorov ustanovok raspredelennoi generatsii [Application of genetic algorithms for tuning automatic regulators of distributed generation units]. Informatsionnye i matematicheskie tekhnologii v nauke i upravlenii [Information and Mathematical Technologies in Science and Management], 2016, No. 2, pp. 30–45.

32. Bulatov Yu.N., Ignat'ev I.V. Metodika soglasovannoi nastroiki sistem ARV i ARChV generator [The technique of coordinated tuning of AER and AFRC generator systems]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2009, Vol.1, pp. 3–7.

33. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Primenenie algoritmov soglasovannoi nastroiki regulyatorov turbogeneratorov ustanovki raspredelennoi generatsii [Application of algorithms for coordinated tuning of regulators of turbine generators of a distributed generation plant ]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2014, Vol. 2, pp. 130–139.

34. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Avtomaticheskie regulyatory dlya ustanovok raspredelennoi generatsii [Automatic regulators for distributed generation units]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2014, No. 3 (23), pp. 108–116.

35. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Uluchshenie kachestva elektroenergii netyagovykh potrebitelei putem primeneniya avtomaticheski upravlyaemykh ustanovok raspredelennoi generatsii [Improving the quality of electricity for non-tiring consumers by applying automatically controlled distributed generation units]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2014, No. 4 (24), pp. 73–79.

36. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Soglasovannaya nastroika regulyatorov ustanovok raspredelennoi generatsii, rabotayushchikh v sisteme elektrosnabzheniya zheleznoi dorogi [The coordinated adjustment of the regulators of the distributed generation units operating in the power supply system of the railway]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2015, No. 1 (25), pp. 94–102.

37. Bulatov Yu.N., Kryukov AV., Chan Zyui Khyng. Setevye klastery v sistemakh elektrosnabzheniya zheleznykh dorog [Network clusters in railways power supply systems]. Irkutsk: ISTU Publ., 2015, 205 p.

38. Voropai N.I., Etingov P.V. Razvitie metodov adaptatsii nechetkikh ARV dlya povysheniya dinamicheskoi ustoichivosti slozhnykh elektroenergeticheskikh system [Development of methods for adapting fuzzy AER to improve the dynamic stability of complex electric power systems]. Elektrichestvo [Electricity], 2003. No. 11, pp. 2–10.

39. Bulatov Yu.N., Prikhod'ko M.A. Metodika postroeniya optimizirovannoi nechetkoi modeli elektroenergeticheskoi sistemy [The technique of constructing an optimized fuzzy model of the electric power system]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2011, Vol. 1, pp. 10–16.

40. Bulatov Yu.N.. Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Nechetkie regulyatory dlya vetrogeneriruyushchikh ustanovok [Fuzzy regulators for wind power plants]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Problemy energetiki [], 2014. No.7-8, pp. 60–69.

41. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Chan Zyui Khyng. Intellektual'nye regulyatory dlya ustanovok raspredelennoi generatsii [Intellectual regulators for distributed generation plants]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2015, No. 2 (46), pp. 83–95.

42. Aksenovskii A.V., Bulatov Yu.N. Identifikatsiya elektroenergeticheskikh sistem dlya adaptivnogo upravleniya avtomaticheskimi regulyatorami vozbuzhdeniya [Identification of electric power systems for adaptive control of automatic excitation regulators]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2011, Vol. 1, pp. 44–48.

43. Ignat'ev I.V., Prikhod'ko M.A, Bulatov Yu.N. Razrabotka i programmnaya realizatsiya algoritma nechetkoi neirosetevoi identifikatsii parametrov sinkhronnogo generatora [Development and software implementation of the algorithm for fuzzy neural network identification of the parameters of a synchronous generator]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2012, No. 4 (16), pp. 52–56.

44. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V. Mul'tiagentnaya sistema upravleniya ustanovkami raspredelennoi generatsii [Multiagent control system for distributed generation units]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Problemy energetiki [Bulletin of Higher Education Institutions. Problems of energy], 2015, No.11-12, pp. 97–107.

45. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Nguen Van Khuan. Prognosticheskie regulyatory dlya ustanovok raspredelennoi generatsii [Prognostic regulators for distributed generation units]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2016, No. 1 (29), pp. 63–69.

46. Bulatov Yu.N., Kryukov A.V., Nguen Van Khuan. Opredelenie parametrov prognosticheskikh regulyatorov dlya ustanovok raspredelennoi generatsii sistem elektrosnabzheniya zheleznykh dorog [Determination of the parameters of prognostic regulators for installations of distributed generation of railway power supply systems]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. Technologies], 2016, No. 2 (30), pp. 84–91.

47. Maslennikov V.A. Programmnoe obespechenie dlya raschetov kolebatel'noi staticheskoi ustoichivosti energosistem [Software for calculating the oscillatory static stability of power systems.]. Izv. vuzov: Energetika [Proceedings of higher education institutions: Power generation], 1995, No. 3-4, pp. 33–38.

48. Temgenevskaya T.V. Vybor nastroek ARV-SD v mnogomashinnoi elektroenergeticheskoi sisteme [Selection of AER-A settings in a multi-machine power system]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2015, Vol. 1, pp. 105–109.

49. Temgenevskaya T.V. Postroenie lineino-approksimirovannoi oblasti ustoichivosti dlya operativnogo upravleniya nastroechnymi parametrami ARV-SD EES [Construction of linearly approximated stability region for operational control of tuning parameters of AER-A power plants]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2012, Vol. 1, pp. 9–14.

50. Temgenevskaya T.V. Poisk nastroechnykh parametrov regulyatorov elektroenergeticheskoi sistemy [Search for tuning parameters of regulators of the electric power system]. Trudy Brat. gos. un-ta. Ser.: Estestvennye i inzhenernye nauki [Proceedings of Bratsk state un-ty. Ser .: Natural and engineering sciences], 2010. Vol. 2, pp. 77–18.