REDUCED WEAR OF THE WHEELSET RIDGES OF FREIGHT CARS

Authors: 
Receipt date: 
13.08.2017
Section: 
Year: 
2017
Journal number: 
УДК: 
621.01:625.1
DOI: 

10.26731/1813-9108.2017.3(55).159-168

Article File: 
Pages: 
159
168
Abstract: 

Reduced wear of rails and wheels of rolling stock is a crucial activity of railway transport. The solution to this problem not only increases the lifespan of wheels and rails, but in many cases leads to a reduction of fuel consumption for train traction, reduces noise when the train moves in curves. The intensity of wear of rails and wheels of rolling stock depends on many factors. The practice of Ulaan Baatar railway shows that, since 1992, the crest of the wheels started to be intensively worn, thereby increasing operating costs to repair and reduced service life of the railcar wheelsets. In order to carry out comprehensive measures for the rotation of wheelsets and determine the intensity of wear of flange thickness of railcar wheelsets, experiments on the wear and turning of wheel pairs of freight cars have been conducted. To justify comprehensive measures on turning of wheelsets and to determine the wear intensity of the flange thickness of the railcar wheelsets, experiments on freight cars after the overhaul, with the thickness of the ridge being around 33 mm have been carried out throughout the year. Also, research on the ridge profile has been conducted to determine thickness of the ridge machining for railcar wheelsets.

The studies determined that the rejection criterion characterizing dangerous form of the ridge wear is a horizontal projection forming the wear surface of the ridge between the points located 2 mm below its top and 13 mm above the average taping line. The calculations on the wear of the wheelset ridges of open model EC70 produced in China after three years of operation have been carried out.

Иccлeдовaния позволили определить критeрий брaковки, хaрaктeристики опacных форм изноca грeбня, которые прeдcтaвляют cобой горизонтaльные проeкции обрaзующeй изношeнной повeрхноcти грeбня мeжду точкaми, рacположeнными примерно нa 2 мм нижe eго вeршины и примерно нa 13 мм вышe cрeднeго кругa кaтaния. Провeдeны рacчeты изноca грeбнeй колecных пaр полувaгонов модeли EC70 производcтвa КНР поcлe трeхлeтнeй экcплуaтaции.

List of references: 

1. Modelirovanie sistemy koleso-rel's [Modeling of the wheel-rail system]. Zheleznye dorogi mira [Railways of the world], 2005, No.2, pp. 45–52.

2. Lysyuk V.S. Vzaimodeistvie rel'sov i koles v krivykh [Interaction of rails and wheels in curves]. Put' i putevoe khozyaistvo [Railway Track and Facilities], 2005, No. 10, pp. 11–17.

3. Bogdanov A.F. Chursin V.G. Ekspluatatsiya i remont kolesnykh par vagonov [Operation and repair of wheel pairs of wagons]. Moscow: Transport Publ., 1985.

4. Galiev I.I., Nekhaev V.A., Nikolaev V.A. Bezopasnost' dvizheniya gruzovykh poezdov i dinamicheskie svoistva khodovoi chasti vagona [The safety of freight trains and the dynamic properties of the running gear of the car]. Izvestiya Transsiba [Journal of Transsib Railway Studies], 2012. No. 1, pp. 107–112.

5. Dogovor o «Pravilakh pol'zovaniya gruzovymi vagonami v mezhdunarodnom soobshchenii» (PGV) : dogovor OSZhD ot 01.07.2012 s izm. na 01.07.2017 g [Agreement on "Rules for the use of freight cars in international traffic" (UFC): OSJD contract dated 01.07.2012 with amend. as of 01.07.2017].

6. Monakhov I.K. Shirina. Vozvyshenie. Lubrikatsiya [Width. Elevation. Lubrication]. Put' i putevoe khozyaistvo [Railway Track and Facilities], 2008, No. 11, pp. 20–24.

7. Nazarov N.S. et al. Ispol'zovanie otkhodov proizvodstva v kompozitsiyakh dlya lubrikatsii rel'sov [Use of production waste in rail lubrication compositions]. Irkutsk: Irkut. state un-ty Publ., 2003.

8. Karpushchenko N.I., Velichko D.V., Bobovnikova N.A. Vliyanie shiriny kolei i sostoyaniya khodovykh chastei podvizhnogo sostava na intensivnost' iznosov [Influence of the track width and the condition of running parts of rolling stock on the intensity of deterioration]. Transport Rossiiskoi Federatsii [Transport of the Russian Federation], 2010, No.3 (28), pp. 10–14.

9. Instruktsiya po osmotru i osvidetel'stvovaniyu kolesnykh par vagonov [Instructions for inspection and inspection of wheelsets of wagons]. Ulaanbaatar Railways Publ., 2009.

10. Pravila tekhnicheskoi ekspluatatsii [Rules of technical operation]. Ulaanbaatar Railways Publ., 2007.

11. Kuznetsov V.M. Ob ostrokonechnom nakate na grebnyakh kolesnykh par [On the pointed ridge on the crests of wheelsets]. Put' i putevoe khozyaistvo [Railway Track and Facilities], 2000, No. 9, pp. 16–19.

12. Korneev S.A. et al. Raschetno-eksperimental'nyi metod opredeleniya material'nykh parametrov uprugo-plasticheskikh materialov na traektoriyakh aktivnogo deformirovaniya maloi krivizny [A computative experimental method for determining the material parameters of elastoplastic materials on the trajectories of active deformation of small curvature]. Omskii nauchnyi vestnik [Omsk scientific bulletin], 2006, No. 4 (38), pp. 86–90.

13. Kuz'min O.V. Kombinatornye metody modelirovaniya diskretnykh raspredelenii [Combinatorial methods for modeling discrete distributions]. Irkutsk: Irkut. state un-ty Publ., 2006, 138 p.

14. Dokin V.N., Kuz'min O.V. O randomizatsii B-raspredelenii [On the randomization of B-distributions]. Kombinatornye i veroyatnostnye problemy diskretnoi matematiki : sb. nauch. tr. [Combinatorial and probabilistic problems of discrete mathematics: coll. of sci. works] Irkutsk: Irkut. state un-ty Publ., 2010, pp. 34–46.

15. Gmurman V.E. Rukovodstvo k resheniyu zadach po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistiki [A guide to solving problems in probability theory and mathematical statistics]. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1979.