Study of the influence of autonomous vehicles on transport network capacity

Receipt date: 
10.06.2020
Bibliographic description of the article: 

Poltavskaya Yu. O., Kargapol`tsev S. K., Khomenko A.P. Issledovanie vliyaniya avtonomnykh transportnykh sredstv na propusknuyu sposobnost' transportnykh setei [Study of the influence of autonomous vehicles on transport network capacity]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2020, No. 3(67), pp. 146–152. 10.26731/1813-9108.2020.3(67).146-152

Section: 
Year: 
2020
Journal number: 
УДК: 
656.025.2, 656.078
DOI: 

10.26731/1813-9108.2020.3(67).146-152

Article File: 
Pages: 
146
152
Abstract: 

Transport infrastructure is an essential component of urban functioning that plays a major role in the economy, security and social structure. In particular, the Russian road network is a component of all transportation in the country, because most of the cargo flows follow by automobile transport. Every year, the load on the street-city network increases with a geometric progression. Urbanization of cities results in the fact that the throughput capacity of the road network does not satisfy the current and future needs of the region. The article considers the use of autonomous vehicles on public roads as one of the possible solutions to this problem. Technologies allow the movement of vehicles in compliance with a shorter distance at higher speeds, which will help increase the throughput capacity of the road network section without requiring any changes and reconstructions. In recent decades, significant progress has been made in the field of vehicle control and monitoring systems. Autonomous vehicles use a set (system) of sensors to scan the environment, and the built-in microprocessor monitors the braking, steering and speed systems. In the long term, this technology will be supplemented by the possibility of connecting autonomous vehicles with traffic control systems and other vehicles. This level of communication will facilitate the flow of autonomous vehicles in large groups, allowing one to maintain a minimum distance at high speed, while increasing road safety. This work presents simulation results, on the basis of which it can be concluded that an autonomous flow of vehicles can increase the throughput capacity of the road network by four times without the construction of additional lanes. The research results make is possible to develop a set of measures aimed at regulating these technologies in order to ensure the safe integration of autonomous vehicles with transport infrastructure.

List of references: 
 1. Fernandes P., Nunes U. Platooning with IVC-Enabled Autonomous Vehicles: Strategies to Mitigate Communication Delays, Improve Safety and Traffic Flow. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 2012. Vol. 13. No. 1. Pr. 91–106.
 2. TomTom Traffic Index 2019. [Electronic media]. URL: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=RU (Accessed: 19.06.2020).
 3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Rynok truda, zanyatost' i zarabotnaya plata [Federal State Statistics Service. Labor market, employment and salary] [Electronic media]. URL: https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries (Accessed: 19.06.2020).
 4. Poltavskaya Yu.O., Dragunov A.F., Lyapustin P.K. Povyshenie propusknoi sposobnosti po ulitse Karla Marksa [Increasing the capacity along Karl Marx Street]. Sovremennye tekhnologii i nauchno-tekhnicheskii progress [Modern technology and technological advance], 2014. Vol. 1. P. 43.
 5. Poltavskaya Yu.O. Povyshenie propusknoi sposobnosti i urovnya obsluzhivaniya v transportnoi teorii [Increasing capacity and service level in transport theory]. Sovremennye tekhnologii i nauchno-tekhnicheskii progress [Modern technology and technological advance], 2019. Vol. 1. Pp. 200–201.
 6. Fedotova A.S., Lebedeva O.A. Stepen' ispol'zovaniya propusknoi sposobnosti avtomobil'nykh dorog [The degree of use of the throughput capacity of highways]. Sbornik nauchnykh trudov Angarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Collection of scientific papers of Angarsk State Technical University], 2015. Vol. 1. No. 1. Pp. 270–274.
 7. Lagerev R.Yu., Mikhailov A.Yu., Lagereva S.V. Metodika preduprezhdeniya setevykh transportnykh zatorov [Methods of preventing network traffic jams]. Vestnik NTsBZhD [Bulletin of the scientific center for life safety], 2010. No. 5. Pp. 82–88.
 8. Gozbenko V.E., Ivankov A.N., Kolesnik M.N., Pashkova A.S. Metody prognozirovaniya i optimizatsii transportnoi seti s uchetom moshchnosti passazhiro i gruzopotokov. Deponirovannaya rukopis' No. 330-V2008. 17.04.2008 [Methods for predicting and optimizing the transport network, taking into account the capacity of passenger and freight traffic. Deposited manuscript No. 330-B2008. 17.04.2008].
 9. Kashtalinskii A.S., Petrov V.V. Vliyanie dorozhno-transportnykh faktorov na neravnomernost' transportnykh potokov v gorodakh [The influence of road traffic factors on the unevenness of traffic flows in cities]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Proceedings of Irkutsk State Technical University], 2016. No. 1 (108). Pp. 116–123.
 10. Kosolapov A.V. Prognozirovanie transportnykh zatorov na peregone ulitsy pri ispol'zovanii sputnikovykh navigatsionnykh sistem [Forecasting traffic congestion on the stretch of the street using satellite navigation systems]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kuzbass State Technical University], 2005. No. 5 (50). Pp. 98–101.
 11. Petrov V.V., Kashtalinskii A.S. Issledovanie nekotorykh svoistv transportnogo potoka [Investigation of some properties of the traffic flow]. Orientirovannye fundamental'nye i prikladnye issledovaniya - osnova modernizatsii i innovatsionnogo razvitiya arkhitekturno-stroitel'nogo i dorozhno-transportnogo kompleksov Rossii: Materialy konferentsii [Oriented fundamental and applied research is the basis for modernization and innovative development of architectural and construction and road transport complexes in Russia: Conference proceedings], 2012. Pp. 4–8.
 12. Kosolapov A.V. Dinamicheskoe raspredelenie transportnykh potokov na osnove tekhnologii intellektual'nykh transportnykh system [Dynamic distribution of traffic flows based on technologies of intelligent transport systems]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kuzbass State Technical University], 2005. No. 2 (46). Pp. 136–138.
 13. Sharov M.I. Upravlenie transportnym sprosom kak sredstvo snizheniya nagruzok na ulichno-dorozhnuyu set' [Management of transport demand as a means of reducing the load on the street and road network]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Nazemnye transportnye sistemy [Izvestia VSTU. Series: Above-ground transportation systems], 2013. Vol. 6. No. 10 (113). Pp. 89–92.
 14. Friedrich B. The influence of autonomous vehicles on traffic. In: Maurer M., Gerdes J., Lenz B., Winner H. (eds) Autonomous Driving. Springer, Berlin, Heidelberg, 2016. Pp. 317–334. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-48847-8_16.
 15. Mikhailov A.Yu., Golovnykh I.M. Sovremennye tendentsii proektirovaniya i rekonstruktsii ulichno-dorozhnykh setei gorodov [Modern trends in the design and reconstruction of street and road networks of cities]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2004. Pp. 155–176.
 16. Poltavskaya Yu.O. Nadezhnost' kak pokazatel' effektivnogo funktsionirovaniya transportnoi sistemy [Reliability as an indicator of the efficient functioning of the transport system]. Transport Rossii: problemy i perspektivy – 2018: Materialy mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi konferentsii [Transport of Russia: problems and prospects - 2018: Materials of the international scientific-practical conference], 2018. Pp. 206–209.
 17. Antonov D.V., Lebedeva O.A. Osnovnye printsipy razvitiya transportnykh sistem gorodov [Basic principles of the development of urban transport systems]. Vestnik Angarskoi gosudarstvennoi tekhnicheskoi akademii [Proceedings of Irkutsk State Technical Academy], 2014. No. 8. Pp. 149–155.
 18. Mikhailov A.Yu. Integral'nyi kriterii otsenki kachestva funktsionirovaniya ulichno-dorozhnykh setei [An integral criterion for assessing the quality of the functioning of street and road networks]. Izvestiya Irkutskoi gosudarstvennoi ekonomicheskoi akademii [Bulletin of Irkutsk State Economic Academy], 2004. No. 2. Pp. 50–53.
 19. Gozbenko V.E., Kripak M.N., Ivankov A.N. Sovershenstvovanie transportno-ekspeditsionnogo obsluzhivaniya gruzovladel'tsev [Improvement of freight forwarding services for cargo owners]. Irkutsk, 2011.
 20. Bakhirev I.A., Mikhailov A.Yu. Otsenka uslovii dvizheniya na gorodskikh ulitsakh [Assessment of traffic conditions on city streets]. Gradostroitel'stvo [City and town planning], 2015. No. 4 (38). Pp. 63–68.
 21. Lebedeva O.A., Kripak M.N., Gozbenko V.E. Increasing effectiveness of the transportation network by using the automation of a Voronoi diagram. Transportation Research Procedia, 2018. Pp. 427–433.
 22. Simko D.J. Increasing road infrastructure capacity through the use of autonomous vehicles. Master’s thesis. Naval Postgraduate School Monterey, CA 93943-5000, 2016. 65 p.