UNILATERAL CONSTRAINTS IN THE INTERACTIONS OF THE SYSTEM ELEMENTS: ESTIMATION OF DYNAMIC RESPONSES OF CONSTRAINTS

Receipt date: 
15.05.2018
Year: 
2018
Journal number: 
УДК: 
621:534;833; 888.6, 629.4.015;02, 62.752
DOI: 

10.26731/1813-9108.2018.2(58).27-34

Article File: 
Pages: 
27
34
Abstract: 

The paper considers the features of dynamical interactions of compound solid bodies in the structure of mechanical oscillation systems at periodical external disturbances. The purpose of the research is to develop a method of constructing mathematical models which could estimate the dynamic conditions of compound solid bodies with unilateral constraints in the contacts. The article uses approaches of structural mathematical modeling, within which a structural scheme of a dynamically equivalent automatic control system is compared to a design scheme of a technical object in the form of a mechanical oscillatory system. The authors offer and develop a technology of identification of static and dynamic responses at the specific connection points of system elements. To identify the constraint responses, transfer functions of the system are used. The paper investigates possible cases of the system loading at kinematical disturbances from the side of the bearing surface. It offers analytical ratios for critical or limiting conditions.

The authors consider possible cases of external vibration loadings including simultaneous action of two external disturbances. The concept of obtaining limiting states is formed. Parameters of these states are identified by the conditions of external disturbances and introduction of additional constraints.

List of references: 

1. de Silva C.W. Vibration. Fundamentals and Practice. Boca Raton, London, New York, Washington, D.S., CRC Press, 2000, 957 p.

2. Karnovsky I.A., Lebed E. Theory of Vibration Protection. Springer International Publishing, Switzerland, 2016, 708 p.

3. Frolov K.V., Furman F.A. Prikladnaya teoriya vibrozashchitnykh sistem [Applied theory of vibration protection systems]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1985, 286 p.

4. Eliseev S.V., Reznik Yu.I., Khomenko A.P. Mekhatronnye podkhody v dinamike mekhanicheskikh kolebatel'nykh system [Mechatronic approaches in the dynamics of mechanical oscillation systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2011, 384 p.

5. Eliseev S.V., Artyunin A.I. Prikladnaya teoriya kolebanii v zadachakh dinamiki lineinykh mekhanicheskikh system [Applied theory of oscillations in problems of the dynamics of linear mechanical systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2016, 459 p.

6. Blekhman I.I. Vibrational mechanics. (Nonlinear dynamic effects, general approach, applications). Singapore et al.: World Scientific Publishing Co, 2000, 510 p.

7. Lur'e A.I. Analiticheskaya mekhanika [Analytical mechanics]. Moscow: Nauka Publ., 1968, 720 p.

8. Eliseev A.V., Sel'vinskii V.V., Eliseev S.V. Dinamika vibratsionnykh vzaimodeistvii elementov tekhnologicheskikh sistem s uchetom neuderzhivayushchikh svyazei [Dynamics of vibrational interactions of elements of technological systems with allowance for unilateral constraints]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2015, 332 p.

9. Panovko G.Ya. Lektsii po osnovam teorii vibratsionnykh mashin i tekhnologii [Lectures on the basics of the theory of vibrating machines and technologies]. Moscow: Bauman MSTU Publ., 2008, 192 p.

10. Orlenko A.I., Petrov M.N., Teregulov O.A. Kompleksnaya diagnostika tyagovogo elektrodvigatelya elektrovoza [Complex diagnostics of electric locomotive traction motor]. Krasnoyarsk: OOO «Polikom» Publ., 2016, 218 p.

11. Bykhovskii I.I. Osnovy teorii vibratsionnoi tekhniki [Fundamentals of the theory of vibration technology]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1969, 364 p.

12. Kopylov Yu.R. Dinamika protsessov vibroudarnogo uprochneniya: monografiya [Dynamics of the processes of vibro-impact hardening: monograph]. Voronezh: CPI «Nauchnaya kniga» Publ., 2011, 569 p.

13. Orlenko A.I., Eliseev A.V. Osobennosti matematicheskogo modelirovaniya dvizheniya elementov kollektorno-shchetochnogo uzla tyagovogo elektrodvigatelya s uchetom vozmozhnostei narusheniya kontakta [Features of mathematical modeling of motion of elements of brush-commutator unit of traction electric motor taking into account the possibilities of contact failure]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern technologies. System analysis. Modeling], 2017, No. 4 (56), pp. 167-175.

14. Bol'shakov R.S. Sistema vneshnikh vozdeistvii. Vozmozhnye formy svyaznosti kolebanii mekhanicheskikh sistem pri deistvii neskol'kikh vneshnikh faktorov [System of external influences. Possible forms of connectivity of oscillations of mechanical systems under the influence of several external factors]. Nauka i obrazovanie: nauchnoe izdanie MGTU im. N.E. Baumana [Science and Education: a scientific publication of Bauman MSTU], 2011, No. 8, p. 5.

15. Kashuba V.B., Eliseev S.V., Bol'shakov R.S. Dinamicheskie reaktsii v soedineniyakh elementov mekhanicheskikh kolebatel'nykh system [Dynamic reactions in the connections of elements of mechanical oscillatory systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2016, 331 p.