DETERMINATION OF DYNAMIC RESPONSES IN CONNECTIONS OF SUSPENSION ELEMENTS: NEW APPROACHES

Receipt date: 
28.05.2018
Section: 
Year: 
2018
Journal number: 
УДК: 
62.752; 621:534; 629.4.015; 20
DOI: 

10.26731/1813-9108.2018.2(58).118-125

Article File: 
Pages: 
118
125
Abstract: 

The article considers the features of dynamic interactions of elements of mechanical oscillation systems through the evaluation of the arising dynamic responses of constraints. The purpose of the study is to develop a technology for constructing mathematical models that provide the ability to determine dynamic responses of constraints. A method of structural mathematical modeling is used, which allows us to introduce a structural scheme of the dynamically equivalent automatic control system.

The paper proposes a technique for determining the dynamic stiffnesses and displacements at characteristic points. The authors introduce the concept of the amplitude-frequency characteristic of the dynamic response of constraint with respect to the external perturbation. It is shown that the evaluation of the dynamic state of an object through dynamic responses of constraints has its specific features. The possibilities of manifesting new dynamic effects under the joint action of in-phase external harmonic disturbances of the same frequency are provided, which can be interpreted as a process of changing the reduced stiffness of the system. The use of the ratio of the responses to external influences can be used to correct the dynamic state of the object; while the amplitude-frequency characteristic of the systems displays new regimes of dynamic damping of oscillations along both coordinates of the object. The simultaneous action of two disturbances changes the values of the dynamic responses of constraints and the technology for determining the responses. To evaluate the state parameters, the transfer functions of the system are used. The authors propose a method of structural transformations of the initial computational schemes, which provides simple techniques for determining the dynamic responses of constraints. The paper presents the results of computational modeling in the construction of amplitude-frequency characteristics of dynamic responses of constraints.

List of references: 

1.  Rotenberg R.V. Kolebaniya avtomobilya. Kolebaniya i plavnost' khoda [Car oscillations. Oscillations and smoothness of running]. 3rd ed., revised and enlarged. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1972, 392 p.

2. Dembaremdiker A.D. Amortizatory transportnykh mashin [Shock absorbers for transport vehicles]. 2nd ed., revised and enlarged. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1985, 200 p.

3. Vibratsii v tekhnike: spravochnik v 6-ti tomakh. Red. sovet: V.N. Chelomei (pred.) [Vibrations in technology: a handbook in 6 vol. Ed. board: V.N. Chelomei (chair.)]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1981, vol.6. Zashchita ot vibratsii i udarov [Protection against vibration and shock]. In Frolov K.V. (ed.), 1981, 456 p.

4. Khachaturov A.A., Afanas'ev V.L., Vasil'ev V.S. et al.: Dinamika sistemy doroga – shina – avtomobil' – voditel' [Dynamics of the “road - type - car – driver” system]. In Khachaturov A.A. (ed.). Moscow: Mashinostroenie Publ., 1976, 536 p.

5. Galiev I.I., Nekhaev V.A., Nikolaev V.A Metody i sredstva vibrozashchity zheleznodorozhnykh ekipazhei [Methods and means of vibration protection of railway crews]. Moscow: SEI «Methods and means of vibration protection of railway crews» Publ., 2010, 340 p.

6. Vershinskii S.V., Danilov V.I., Khusidov V.D. Dinamika vagona [The dynamics of the car]. In Vershinsky S.V. (ed.). 3-rd ed., revised and enlarged. Moscow: Transport Publ., 1991, 360 p.

7. Eliseev S.V., Reznik Yu. N., Khomenko A. P., Zasyadko A. A. Dinamicheskii sintez v obobshchennykh zadachakh vibrozashchity i vibroizolyatsii tekhnicheskikh ob"ektov [Dynamic synthesis in generalized problems of vibration protection and vibration isolation of technical objects]. Irkutsk: Irkutsk state un-ty Publ., 2008, 523 p.

8. Harris S.M., Piersol A. G. Shock and Vibration Handbook. New York : McGraw – Hill Book So, 2002, 1457 p.

9. Eliseev S.V., Reznik Yu.N., Khomenko A.P. Mekhatronnye podkhody v dinamike mekhanicheskikh kolebatel'nykh system [Mechatronic approaches to the dynamics of mechanical oscillation systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2011, 384 p.

10. Kolovskii M.Z. Avtomaticheskoe upravlenie vibrozashchitnymi sistemami [Automatic control of vibration protection systems]. Moscow: Nauka Publ., 1976, 320 p.

11. de Silva C. W. Vibration. Fundamentals and Practice. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2000, 957 p.

12. Eliseev S.V., Artyunin A.I. Prikladnaya teoriya kolebanii v zadachakh dinamiki lineinykh mekhanicheskikh system [Applied theory of oscillations in problems of the dynamics of linear mechanical systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2016, 459 p.

13. Eliseev S.V., Lukyanov A.V., Reznik Yu.N., Khomenko A.P. Dynamics of Mechanical Systems with Additional Ties. Irkutsk: Irkutsk State University, 2006, 315 p.

14. Tarasik V.P. Matematicheskoe modelirovanie tekhnicheskikh sistem [Mathematical modeling of technical systems]. 2-nd ed., revised and enlarged. Minsk: Dizain PRO Publ., 2004, 640 p.

15. Eliseev A.V., Sel'vinskii V.V., Eliseev S.V. Dinamika vibratsionnykh vzaimodeistvii elementov tekhnologicheskikh sistem s uchetom neuderzhivayushchikh svyazei [Dynamics of vibrational interactions of elements of technological systems with allowance for unilateral constraints]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2015, 332 p.

16. Khomenko, A.P. Dinamika i upravlenie v zadachakh vibrozashchity i vibroizolyatsii podvizhnykh ob"ektov [Dynamic and control in the tasks of vibration protection and vibration isolation of mobile objects]. Irkutsk: IGU Publ., 2000, 296 p.

17. Kashuba V.B., Eliseev S.V., Bol'shakov R.S.Dinamicheskie reaktsii v soedineniyakh elementov mekhanicheskikh kolebatel'nykh system [Dynamic responses in the couplings of elements of mechanical oscillation systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2017, 331 p.